Home

New business opportunities at Amsterdam Science Park

Bij elkaar brengen van ondernemers, wetenschappers, talent dat zich bezighoudt met uiteenlopende onderwerpen binnen het thema Duurzaamheid. Stimuleren van samenwerking. Elkaar inspireren. A melting pot of innovation. Uw bedrijf kan hier onderdeel van zijn.

Knowledge-sharing between researchers, students and industries by connecting the right people with the right opportunities